Jdi na obsah Jdi na menu
 


Deaneira vošla do učebne, zložila si na stôl veci a vytiahla prútik. Niekoľkokrát ním švihla práve vo chvíli, aby prví študenti vchádzajúci do miestnosti s údivom nezastali. Učebňa nadobudla nadrozmernú veľkosť, stoly a stoličky zmizli a miesto nich bola podlaha aj steny vystlané hrubými mäkkými matracmi. *Nech sa páči len vstúpte, hodina začala.* Profesorka počkala, kým sa žiaci usadia a pokračovala. *Takže v prvom rade základné pravidlo – Byť vždy v strehu. Okrem kúziel a zaklínadiel je veľmi dôležitý zmysel vedieť predvídať, čo urobí náš protivník. Chce to troška citu, troška vedomosti zo psychológie, empatie, vedieť odhadnúť človeka a v neposlednom rade znalosti z Náuky o rasách. Výhodou je tiež ak Vášho protivníka už poznáte. Pravidlo číslo 2, hlavne pre tých, ktorý si boj proti čiernym mágom zvolia ako zamestnanie, ... nebyť predvídateľný. Čo to znamená? Pravý opak pravidla 1. Jednoducho nepoužívať jednu a tú istú kliatbu, vaši protivníci si to zapamätajú a budú na to pripravení a to, študenti, Vás môže stáť aj život. Nikto nehovorí, že musíte zabíjať, je mnoho kúziel, ktoré Vám prinajmenšom pomôžu utiecť ak aj nie zneškodniť nepriateľa. A teraz už k nácviku. Kto mi povie, čo ste si mali naštudovať?* Profesorka bradou kývne na sympatickú prváčku po jej pravici. *Mali sme si naštudovať omračujúce a znehybňujúce zaklínadlá* *Správne..a to sú....* *Petrificus Totalus, Nehýb sa, Stupefy, Imobilus, Impedimenta...* vysype zo seba žiačka. *Ano, ano výborne, dneska si na hodine predvedieme každé z nich. Najprv Vám ich ukážem a potom ich budete v dvojiciach precvičovať až do konca hodiny* ukáže na študenta sediaceho v rohu učebne *Poďte, budete mi asistovať. Takže najprv kliatby Nehýb sa a Pertificus Totalus, obidve znehybnia protivníka* Deaneira namieri prútik na žiaka a švihne *Nehýb sa!* z prútika vyšľahnú iskry a študent znehybnie, len očami vystrašene pozerá na profesorku. *Rovnaký účinok má kúzlo Petrificus Totalus* povie a hneď aj kúzlo predvedie. Študenta vystrie, zmodrie a spadne na matrace meravý ako skala *Tak a teraz do dvojíc, najprv si vyskúšajte švih a skúšame* Žiaci sa zoradili do dvojíc a kúzla si párkrát precvičili. Po chvíľke ich profesorka stopla. *Teraz kúzlo impedimenta, používame ho na spomalenie a zastavenie predmetu, keď po Vás napríklad niekto niečo hodí. Takže každý si vezmite nejakú vec a postupne ich po mne hádžte* študenti si brali knihy, tašky, stoličky a profesorka ich mávnutím prútika zastavila a nechala spadnúť na zem *Impedimenta! Impedimenta!  Dobre teraz vy. Vyskúšajte si pohyb a skúšame* profesorka sa prechádzala pomedzi študentov a napomínala a ukazovala správne švihy prútikom. *V poriadku ostalo nám ešte kúzlo Stupefy. Poprosím opäť dobrovoľníka * usmeje sa na iného študenta. Švihne prútikom a študenta zasiahne silná rana, až odletí na matracovú stenu a ostane ležať na zemi. *Toto kúzlo používame ak chceme silno omráčiť a zneškodniť protivníka. Výborne sa hodí v dueloch, kto ho ovládne bezchybne ma na 50% vyhrané. Nebojte sa Váš spolužiak bude v poriadku. Toto kúzlo si precvičíme na záver, teraz ešte Imobilus. Výborné kúzlo, keď Vás napadne kŕdeľ napríklad divožienok. Ide o malé víly, kt. však majú ostré zúbky a vedia narobiť peknú neplechu* Deaneira spoza stola vytiahla truhlicu z ktorej sa ozýval škrípot a buchot. *Postreh!* Z truhlice vyletelo asi 20 tvorov a rozleteli sa po miestnosti, kričali, škrípali zubami, trhali závesy, študentov ťahali za vlasy. Kopec z nich spanikárilo a utekalo z dosahu divožienok. Deaneira namierila prútikom na strop a skríkla *Imobilus!!!* Zrazu akoby sa zastavil čas, divožienky zastali v polohe tak ako boli a vznášali sa nehybne a prekvapene žmurkali okolo seba. Deaneira sa znova usmiala na žiakov *Tak, teraz ich pozbierajte a dajte späť do truhlice a môžeme ďalej precvičovať, čo ste sa dnes naučili. Na ďalšiu hodinu sa pripravte s cloniacimi zaklínadlami* Zvyšok hodiny žiaci skúšali kúzla a Deaneira sa prechádzala medzi nimi, aby ich opravila či ukázala im správny pohyb prútika. Nakoniec spolok rozpustila a s úsmevom sledovala nadšené tváre žiakov, opúšťajúcich triedu.  

 

Domáca úloha :

1.      Vymenujte a popíšte účinok Omračujúcich a obranných kúziel.

2.      Vymyslite krátky RPG príbeh, kde použijete všetky kúzla, nechám na Vás či to vložíte do 1 príbehu, alebo na každé kúzlo vymyslíte samostatný príbeh.

3.      Aké sú základné pravidlá v obrane proti čiernej mágii.

4.      Praktická časť – v učebni si precvičíte všetky kúzla, ktoré sme sa dnes naučili, okrem kúzla Imobilus.

5.      Bonus. Pošlite mi obrázky vhodné na obranu proti čiernej mágii, napríklad duelantov, praktiky čiernej mágie, čiernych mágov a pod. Nepovinné.

 

deaneira.unicorn@gmail.com